งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1234
หอพักมหาวิทยาลัย

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา
รายการหลัก
โครงการจัดตั้งกองกิจฯ
โครงสร้างงานบริการฯ
บุคลากรงานบริการ
เกี่ยวกับงานบริการฯ
แบบฟอร์มงานบริการฯ
ระบบหอพักนักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
ชุมชนนักปฏิบัติกิจการฯ
หอพักในกำกับ (หอสหกรณ์)
หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย (พันธมิตร)
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ (พยาบาล)
หน่วยไปรษณีย์
หน่วยสวัสดิการอาหาร
การขอใช้ ลานอิฐ ลานเล อื่นๆ
(ดาวน์โหลด)

เกี่ยวกับสงขลานครินทร์
ค้นหา e-mail
กิจกรรมเพื่อนบ้าน
มหาวิทยาลัย
วิทยาเขต/เขตการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากกองกิจการนักศึกษา เรื่อง การจองหอพักของนักศึกษาใหม่
อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง Chat Box
จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น
เลือกหน้ายิ้มได้ที่ +

หากนักศึกษาต้องการดูข้อความที่ผ่านมาในหน้าอื่น ให้กดที่ Next
มีหลายหน้าก็กดตามจำนวนหน้า


สถิติการเยี่ยมชม งานบริการฯ
ตั้งแต่ 9 เมษายน 2550
ระบบหอพักนักศึกษา
MIS Center

กิจกรรมหอพัก
 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา โทร.073-312387 , 1234  โทรสาร.073-312387
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Top Back PSU