การขับขี่ปลอดภัยกับงานกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร.1231,1232,073-312387
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การขับขี่ปลอดภัยกับงานกิจกรรมนักศึกษา โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา โทร.1231,1232
ลิ้งหน่วยงานภายใน (งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.1231,1232)
-โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา -แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา -ปฎิทินองค์กรกรรมนักศึกษา
-เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา -คู่มือกิจกรรมนักศึกษา -องค์กรกิจกรรมนักศึกษา
-หน่วยวินัยนักศึกษา -กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีการศึกษา 2549 -บริเวณที่ใช้ในการทำกิจกรรมของนักศึกษา
-หน่วยกิจการทหาร -ข้อควรปฏิบัติของผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มอ.ปัตตานี -โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ การใช้ขาตั้งข้างและการจูง การตรวจเช็คก่อนการขับขี่ ท่าทางการขับขี่ การออกรถ, การหยุดรถ
ความรู้พื้นฐานการขับขี่ การฝึกฝนขับขี่ให้ถูกต้อง วิธีปฏิบัติในการขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย เครื่องหมายจราจร
การให้สัญญาณมือและแขน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 http://www.aphonda.co.th/safety_/index.asp Back
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านให้รักษากฎ
ระเบียบวินัยจราจร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเรื่องวินัยจราจร
จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามด้วย
เพื่อความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม
องค์กร
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจร
การทำประกันภัย
อุบัติเหตุ เอื้ออาทร

ช่วยกันรักษากฎจราจรนะครับ

โครงการนักศึกษาต้องมีใบขับขี่และอบรมวินัยจราจร 5
เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ว่าด้วยการมีใบอนุญาตขับขี่ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีระเบียบวินัยจราจรรู้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่เคยกระทำผิดวินัยจราจรที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดบัตรนักศึกษา
และลงชื่อรับบัตรเอาไว้เมื่อเข้าอบรมวินัยจราจรแล้วทางมหาวิทยาลัย
จะยกเลิกรายชื่อนักศึกษาที่เคยกระทำผิดวินัยจราจรในฐานข้อมูลออกด้วย
โครงการนักศึกษาต้องมีใบขับขี่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2550
รุ่นนี้ รับเพียง 100 คนเท่านั้น
โครงการนักศึกษาต้องมีใบขับขี่ 5
(จำนวนดังกล่าวกำหนดโดยสำนักงานขนส่งครับ) จะจัดใน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 (อบรมและสอบปฎิบัติ)

รัยสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น มาก่อนได้ก่อนครับ

ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดปัตตานี (วงเวียนหลัง ม.อ.)
โดย พร้อมกันที่หน้า อาคารกิจกรรม เวลา 08.00 น.

ส่วนการสอบทฤษฎีนั้นจะสอบ

วันใดก็ได้ในเดือน กุมภาพันธ์ โดยให้แบ่งกันไป
ในวันทำการ เวลา 13.00 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )

กำหนดการครับ คลิ๊กเลย

แต่งชุดนักศึกษา เตรียมรถ ทำตัวให้ว่าง นะคร๊าบ........

การทำใบขับขี่

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจ !

ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และนักศึกษาที่เข้าอบรมวินัยจราจร
เพื่อยกเลิกชื่อในฐานข้อมูลผู้ทำผิดวินัยจราจรงานกิจกรรมนักศึกษา 
จะดำเนินการให้บริการ 

การจัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์และอบรมวินัยจราจร

สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจจะทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ

นักศึกษาที่เข้าอบรมวินัยจราจรเพื่อยกเลิกชื่อ

ในฐานข้อมูลผู้ทำผิดวินัยจราจร

ส่วนผู้ที่เคยทำใบขับขี่มาแล้ว แต่หมดอายุต้องติดต่อขอมีบัตรใหม่

นะครับจะสอบร่วมกับผู้ที่ทำใหม่ไม่ได้

หรือรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

โทร. 1231 , 1232 (เปิดไฟ ใส่หมวก นะคร๊าบ........)

หลักฐานในการทำใบขับขี่ของนักศึกษา  มีดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)     จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)    จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว     

จำนวน 2 รูป

ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สมัครได้ครับ ออนไลน์ทั่วประเทศ

คนที่สมัครไปแล้ว หากวันที่สอบไม่ไปเข้าร่วม
จะไม่คืนเงินค่าสมัคร เพราะทำให้ เสียค่าดำเนินงาน ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ของสำนักงานขนส่ง
นะคร๊าบ........

ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัย

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในการขับรถ


สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2549

สถิติที่สำคัญจากสำนักงานขนส่ง

จิตสำนึกแห่งความปลอดภัย

คู่มือการขับขี่ปลอดภัย

ขับขี่พื้นฐาน 10 ประการ


เครื่องหมาจราจร

ป้ายบังคับ

ป้ายเตือน

ป้ายแนะนำทั่วไป

เครื่องหมายควบคุมการจราจร

ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
เตรียมตัวก่อนสอบครับ

โครงการนักศึกษาต้องมีใบขับขี่
และอบรมวินัยจราจร 3


แบบทดสอบใบขับขี่ก่อนการสอบจริงครับ
สำหรับน้องที่สมัครทำใบขับขี่

ไว้แล้วเป็นลักษณะ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
e - learning
ซึ่งภายใน น้องๆจะพบกับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ

-กฎหมายการจราจร

-เครื่องหมายการจราจรประเภทต่างๆ

-การให้สัญญาณ

-ข้อกำหนดหรือข้อห้ามต่างๆ

คลิ๊กเข้ามาเลยครับ

ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบ
ใบขับขี่ทุกคนครับจากผู้รับผิดชอบโครงการ

เราจะร่วมทำให้ ม.อ.
เป็นถนนสีขาวและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า


ความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนและกฎจราจรสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ


กระทรวงสาธารณะสุข


สำนักงานกองทุนสนันสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพสายด่วนเมาไม่ขับ 1717สถานที่และกรณีการกระทำผิด
วินัยจราจรที่พบบ่อย

ข้อมูล รูปภาพ : ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
http://www.aphonda.co.th
/safety_/index.aspChat Box ร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษาพิมพ์ข้อความ
ในช่องด้านข้าง Chat Box จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น เลือกหน้ายิ้มได้ที่ +


โครงการนักศึกษาต้องมีใบขับขี่ 6

เร็วๆ นี้ สิงหาคม 2551 แน่นอนมีหรือยังครับ หากยังสมัครเถอะ

งานกิจกรรมนักศึกษา โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ปรับปรุงล่าสุด 9 กรกฎาคม 2549


ตั้งแต่ 9 เมษายน 2550 webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th
Top Back PSU